ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2560

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย
สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2560 
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 25 กันยายน 2560