ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
"การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5"
ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2561
ณ. เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธนัดชัย   ไชยผล
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
MALE 16-18 รุ่น J น้ำหนักต้องเกิน 75 กิโลกรัม และไม่เกิน 79 กิโลกรัม
TEAM วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ