ผลงานสถานศึกษา
หน้าแรก   /   ผลงานสถานศึกษา  /   ปีการศึกษา 2560

 

           ชื่อกิจกรรม                    รางวัล              สถานที่จัด             วันที่        
สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2560          เกียรติบัตรชมเชย        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน        25 กันยายน 2560 
 ผู้บริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  รางวัลพระราชทาน  ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   13 กรกฎาคม 2560
 การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5  รองชนะเลิศ อันดับ 2  ทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   2-7 เมษายน 2561
 การแข่งขัน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "ต่อยอดนวัตกรรม"  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  3 เมษายน 2561
แข่งขันประกวดรำวงมาตรฐาน ได้รางวัลเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบุูลย์บริหารธุรกิจ  26 มกราคม 2561
เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยและสมาคม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราชดำเนิน 19 มกราคม 2561
สอบ V-net  คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมนฑณ นิว ไอ คิว เซ็นเตอร์ 15 มกราคม 2561