ผลงานสถานศึกษา
หน้าแรก   /   ผลงานสถานศึกษา  /   ปีการศึกษา 2563

 

           ชื่อกิจกรรม                    รางวัล            ให้โดย     ระดับ
สถานศึกษาปลอดภัย ชนะเลิศ กระทรวงแรงงาน ชาติ
การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึิกษาเอกชน  รองชนะเลิศ

สมาชคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภาค