ผลงานสถานศึกษา
หน้าแรก   /   ผลงานสถานศึกษา  /   ปีการศึกษา 2562
           ชื่อกิจกรรม                    รางวัล              สถานที่จัด             วันที่        
 การดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  รางวัลสามดาวระดับจังหวัด โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง  26-27 กรกฎาคม 2562
 การแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  2 เหรียญทองแดง  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  13-16 กรกฎาคม 2562
 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพศ.2562ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  รางวัลเหรียญทองแดง  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  2-5 กรกฎาคม 2562
 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  25 สิงหาคม 2562
การประกวด BSU Dancing contest รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 25 สิงหาคม 2562