ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก   /   ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ รับบุคคลากรหลายตำแหน่ง

# ครูสายศาสนา
# ครูสายสามัญ
# ครูสายบริหารธุรกิจ
# ครูต่างชาติ
# เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อ รองผอ.ปราณี มิสกาวัน 02-5431229 sasana_50@yahoo.co.th