รับสมัครนักศึกษาใหม่      เยี่ยมชมวิทยาลัย      สารจากผู้บริหาร     
     : ข่าวประชาสัมพันธ์
   : งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2553  
 

                                                   งานวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่

ชื่อผู้ทำวิจัย

ระดับชั้น

เรื่อง

หมวด/สาขา

1

นางสาวสุริยา  หริ่มเพ็ง

ปวช. 2

การแก้ไขปัญหาของนักเรียนขาดทักษะในการใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณในรายวิชาโปรแกรมตารางงานของนศ. ปวช. 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

นางสาวสุภาพร ยูซบ

ปวช.2

การแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ปวช. 2/3 วิชาขายปลีก-ขายส่ง

การขาย

3

นางธณัฐดา  ยีมิน

ปวช. 2

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 2 ของนักเรียน ปวช. 2 สาขาการขาย ด้วยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ

การขาย

4

นางสาวสุทธาวรรณ อันนันหนับ

ปวช. 1

การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

พื้นฐาน

5

นางตัสนีม ชารีอะฮ์

ปวช.

การวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1

บัญชี

6

นางสาวมาลีนี  ศรีวรการ

ปวช. 1

การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นปวช. 1/1-1/6 สาขาพณิชยการ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2

พื้นฐาน

7

นางเมทินี  อิมามี

ปวส. 2

การแก้ปัญหาการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดทำบัญชีกระดาษทำการรวม โดยใช้ใบงานฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่เรียนบัญชีชั้นสูง 2

บัญชี

8

นายวิชัย  มูซอ

ปวช. 2

ปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

พื้นฐาน

9

นายทิวา  อาบัส

ปวช. 2

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้นปวช. 2 สาขาการขายและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาภาษาอาหรับ 3

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

10

นางสาวสุภาภรณ์ อุดมทองสกุล

ปวช. 2

การศึกษาปัญหาการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11

นางสาวสุชาดา บินอับดุลเลาะ

ปวช. 2

การศึกษาความสามารถในการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสโดยใช้การฝึกสมาธิโดยการเคาะจังหวะการพิมพ์ของนักเรียนชั้น ปวช. 2

พื้นฐานวิชาชีพ

12

นางสาวคมคาย  จันทจร

ปวช. 1

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียน ปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ด้วยการสอนปรับระดับคะแนนโดยใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง

พื้นฐานสามัญ

13

นางสาวบุศรา วงศ์สมาน

ปวช. 1/3

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 1 ห้อง 1/3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ในเรื่องไม่ส่งการบ้าน

อิสลามศึกษา

14

นายสุกรี  สุวินัย

ปวช. 3/5

พฤติกรรมการไม่มีสมาธิในการเรียนของนายประเสริฐ เบ็นทะเซ็น  ในรายวิชา พัฒนาบุคคลิกภาพ

พื้นฐานวิชาชีพ

15

นายสมศักดิ์ มูหะหมัด

ปวช. 1

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับปวช. 1 ปีการศึกษา 2553

อิสลามศึกษา

16

นายอุมัร บุตรลพ

ปวช. 2

การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นปวช. 2 วิชาเอกภาพ 2 ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

อิสลามศึกษา

17

นางสาวศิริรัตน์  รัตนบุรานนท์

ปวช. 1

การฝึกทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความเร็วของนักเรียนชั้น ปวช. 1

พื้นฐานวิชาชีพ

18

นางสาววิไล  มะแอ

ปวช. 1

การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอาหรับโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้น ปวช. 1

พื้นฐานสามัญ

19

นายสมบูรณ์  สนิทสุริวงษ์

ปวช. 1

พฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านวิชาเอกภาพ

อิสลามศึกษา

20

นางสาวบัณฑิตา  ธูปประทีป

ปวช. 2

การแก้ปัญหานักเรียนที่ชอบแอบเล่น Facebook ขณะเรียนคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 
« พฤษภาคม 2018 »
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
* สีแดง คือ วันที่มีกิจกรรม

สถานฝึกวิชาชีพ

ร้านคาเฟ่มิราเคิล

 

สาขาต่าง ๆ

สาขาการบัญชี

สาขาคอมพิวเตอร์
Copyrights © 2010 www.sasana.ac.th All Rights Reserved.