รับสมัครนักศึกษาใหม่      เยี่ยมชมวิทยาลัย      สารจากผู้บริหาร     
     : ข้อมูลวิทยาลัย
 

 
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530   เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา  ตั้งขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว  
 
           ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สมาน มาลีพันธุ์  ประธานบริหารโรงเรียน จึงตกลงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตร  พร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
 
           ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537  ออกให้ ณ วันที่ 17  พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน สอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523  โดยมีนายมนตรี  มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง  นายสมศักดิ์  มูฮำหมัด เป็นครูใหญ่  และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย
 

           ในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ได้สร้างอาคารคอนกรีตแสริมเหล็ก 4 ชั้น ห้องเรียนอีก 1 ห้อง และของอนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด

           ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550  โดยมี นายมนตรี  มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาตจัดตั้ง เปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ” มีนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาแรก  259 คน    ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 724 คน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง


1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รวมถึงการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนเอกชนสามารถจัดได้ตามกฏหมาย
2. เพื่อให้การอบรมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลากรของโรงเรียน และชุมชนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโรงเรียน

  
« เมษายน 2018 »
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
* สีแดง คือ วันที่มีกิจกรรม

สถานฝึกวิชาชีพ

ร้านคาเฟ่มิราเคิล

 

สาขาต่าง ๆ

สาขาการบัญชี

สาขาคอมพิวเตอร์
Copyrights © 2010 www.sasana.ac.th All Rights Reserved.