ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   แข่งขันตำส้มตำลีลา

 วิทายลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม "ส้มตำลีลา"

ณ   วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

"ได้รัางวัลชมเชย"