ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   แข่งขันทักษะวิชาชีพ สุนทรพจน์ภาษาไทย

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32

" สุนทรพจน์ภาษาไทย"
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

นางสาวสุกฤตา มังกรวงษ์ ปวช.1  ได้รางวัลเหรียญทอง
นางสาวพรรณภา   อารีบี  ปวช.2  ได้รางวัลเหรียญทอง
นางสาวธีรนุช  มังประเสริฐ ปวส. 1 ได้รางวัลเหรียญทอง
นางสาว วีรยา  สลาม ปวส. 1 ได้รางวัลญเหรียทองแดง