ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันครูปีการศึกษา 2560

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดกิจกรรม "วันครู ปีการศึกษา 2560"

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ โรงอาหาร อาคาร 1