ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมสีฬาสีประจำปี 2560

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
ได้จัดกิจกรรม สีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร