ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการอบรม "ถ่ายให้ปัง ตังค็ก็ได้"
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ.สนธิยา  โซ๊ะกิ  นำตัวแทนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เข้าร่วมอบรมโครงการ "ถ่ายให้ปัง  ตังค์ก็ได้"
ณ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต