ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2560

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2560 

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560

ณ ค่ายลูกเสือภูบูรพา บ้านหุบอีเหียก จังหวัดชลบุรี