ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ควบคุมโครงงานโดยอาจารย์ฮัสนา และไหม
น.ส.อารียา บุญมาเลิศ 
น.ส.สโรชา สบายภักดิ์ 
น.ส.เรนันท์ชนา ปานนพภา